Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Üdvözöljük a NORTENE márka weboldalán.
A weboldal a következő URL címről érhető el: www.nortene.hu. Az alábbiakban ismertetjük a weboldalunkon való navigációra vonatkozó használati feltételeket. Kérjük, olvassa el azokat figyelmesen, mivel a weboldal használatával feltétel nélkül elfogadja a jelen Használati feltételeket.

A társaság neve: NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft.
Székhelye: 
Baross u. 85/2
H-2730 Albertirsa - Hongrie
Telefon: +36 535 700 90
Fax: +36 533 702 06 Mail: infohungary@nortene.com

Weboldaltervezés és -készítés, Tervezés, Grafika, Informatikai fejlesztések és Tárhelyszolgáltatás: 
KOREDGE
Rue du Bois de la Courbe – Zac de Valentin Nord 25048 BESANCON Cedex
https://www.koredge.fr
contact@koredge.fr

Személyes adatok gyűjtése

Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat (családnév, utónév, e-mail cím, születési dátum, lakóhely) kérünk Öntől, különösen, ha saját fiókot kíván létrehozni: Ezeknek az adatoknak a gyűjtésére és közvetlen vagy közvetett kezelésére azért van szükség, hogy:

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Minden személy hozzáférési, módosítási, helyesbítési és törlési joggal rendelkezik a rá vonatkozó személyes adatok vonatkozásában a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) törvény értelmében. E weboldalunkkal kapcsolatban erről bővebb információt a https://www.nortene.hu a „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontban talál.

ADATOK

A Weboldalhoz való hozzáférést, valamint a weboldal tartalmának a használatát az alábbi használati feltételek szabályozzák. A Weboldalhoz való hozzáférés és azon való navigálás azt jelenti, hogy a látogató feltétel nélkül elfogadja a következő kikötéseket:

SZELLEMI TULAJDON

A Weboldal az NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. társaság kizárólagos tulajdona, amely az egyedüli jogosult a weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok és személyiségi jogok, nevezetesen a rajzok és modellek, a szerzői jog, a képekhez való jog gyakorlására és hasznosítására, eredendő jogból kifolyólag vagy átruházás, illetve működési engedély folytán.
A Weboldal egészének vagy egy részének személyes vagy magán céltól eltérő, kereskedelmi célra történő felhasználása, nevezetesen letöltése, másolása, továbbítása vagy bemutatása, szigorúan tilos.

MÁS WEBOLDALAKRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSOK

A Weboldalra mutató hivatkozások létrehozása csak az NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges, amely bármely pillanatban visszavonható. Az NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. társaság minden felelősséget elhárít a Weboldallal kapcsolatban álló weboldalak tartalmára vonatkozóan.

LETÖLTHETŐ TARTALMAK

Az ezen a Weboldalon rendelkezésre bocsátott letölthető tartalmak letöltésekor, illetve felhasználásakor Ön kötelezettséget vállal a jelen Használati feltételekben foglaltak betartására. A Letölthető tartalom mindennemű másolása, bemutatása, módosítása vagy terjesztése kifejezett engedélyezésünkhöz van kötve. Minden ilyen jellegű engedélyezési kérelmet előzetesen el kell juttatni hozzánk az alábbi címre:infohungary@nortene.com

COOKIE-K

A 2002/58/CE európai direktíva rendelkezései értelmében a nortene.hu a felhasználó azonosítása érdekében cookie-kat alkalmaz. Ha az internetező nem törli le őket, ezek a cookie-k legfeljebb öt (5) éven keresztül lesznek tárolva az internetező számítógépén. Minden internetezőnek lehetősége van letiltani a cookie-kat, úgy, hogy megnyomja a "cookie-k törlése" gombot az Internet/fül Biztonság elemére kattintva, tudomásul véve ugyanakkor, hogy törlésük korlátozhatja a weboldal használatát. Egy cookie nem teszi lehetővé számunkra az Ön azonosítását. Általában véve az ön számítógépének a mi weboldalunkon történő navigálásáról rögzít információkat (azokról az oldalakról, amelyeket meglátogatott, a látogatás dátumáról és időpontjáról), amelyeket későbbi látogatásai alkalmával leolvashatunk. Bővebb információt a cég süti kezelési tájékoztatóban

AZ NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. FELELŐSSÉGE

A törvény által engedélyezett feltételek között az NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. társaság semmilyen felelősséggel sem tartozik harmadik személy behatolása miatt bekövetkező pontatlanságért, mulasztásért vagy kárért, ami módosítást idéz elő a Weboldalon rendelkezésre bocsátott információkban, vagy azokért a károkért, amelyeket engedéllyel nem rendelkező harmadik személy hozzáférése okoz, vagy amelyek lehetetlenné teszik a Weboldalhoz való hozzáférést. A látogató tájékoztatást kapott róla, hogy az NORTENE HOME DEPOT EASTERN EUROPE Kft. társaság bármikor megszakíthatja az oldalhoz való hozzáférését karbantartási, biztonsági vagy más technikai okból kifolyólag. A Weboldalon bemutatott termékek nem képezik kereskedelmi ajánlat tárgyát, hanem annak a termékpalettának az általános bemutatását szolgálják, amelyet azokban az országokban forgalmazunk, amelyekben ez a weboldal elérhető.

A BLOGHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

Előfordulhat, hogy a weboldalon rendelkezésükre bocsátunk egy felületet („Blog"-ot), ami lehetővé teszi a kommunikációt.

Minden természetes (18 évet betöltött vagy annál idősebb, vagy fiatalkorúak esetében szülői engedéllyel rendelkező) és érvényes elektronikus címmel (e-mail) rendelkező személy szabadon, ingyen és korlátlan időre feliratkozhat egy blogra.

Online feliratkozás esetén a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy szigorúan csak igaz, pontos, aktualizált és teljes információkat közöl magáról, amint azt a feliratkozási nyomtatvány kéri. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem hoz létre hamis, mások megtévesztését szolgáló, identitást.

Minden felhasználó szabadon és ingyen férhet hozzá a bloghoz. A Blog eléréséhez és használatához szükséges valamennyi berendezés, valamint az elektronikus csatlakozás és kommunikáció költségei kizárólag a Felhasználót terhelik.

A Blog használatával Ön feltétel nélkül elfogadja, hogy betartja a hatályos törvényeket, a jó erkölcsöt, a jelen dokumentumban, valamint a Blog szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában kifejtett elveket, valamint tiszteletben tartja mások jogait.

Kérjük, jelezzen nekünk az alábbi címen minden olyan kommunikációt, amely ellentétes a hatályos törvényekkel és/vagy a jó erkölccsel és/vagy a jelen dokumentumban kifejtett elvekkel és/vagy sérti mások jogait: infohungary@nortene.com