Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Üdvözöljük a NORTENE márka weboldalán.
A weboldal a következő URL címről érhető el: www.nortene.hu. Az alábbiakban ismertetjük a weboldalunkon való navigációra vonatkozó használati feltételeket. Kérjük, olvassa el azokat figyelmesen, mivel a weboldal használatával feltétel nélkül elfogadja a jelen Használati feltételeket.

A társaság neve: Intermas Eastern Europe Kft.
Székhelye: 
Baross u. 85/2
H-2730 Albertirsa - Hongrie
Telefon: +36 535 700 90
Fax: +36 533 702 06 Mail: info@nortene.hu

Weboldaltervezés és -készítés, Tervezés, Grafika, Informatikai fejlesztések és Tárhelyszolgáltatás: 
KOREDGE
Rue du Bois de la Courbe – Zac de Valentin Nord 25048 BESANCON Cedex
https://www.koredge.fr
contact@koredge.fr

Személyes adatok gyűjtése

Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat (családnév, utónév, e-mail cím, születési dátum, lakóhely) kérünk Öntől, különösen, ha saját fiókot kíván létrehozni: Ezeknek az adatoknak a gyűjtésére és közvetlen vagy közvetett kezelésére azért van szükség, hogy:

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Minden személy hozzáférési, módosítási, helyesbítési és törlési joggal rendelkezik a rá vonatkozó személyes adatok vonatkozásában a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) törvény értelmében. E weboldalunkkal kapcsolatban erről bővebb információt a https://www.nortene.hu a „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontban talál.

ADATOK

A Weboldalhoz való hozzáférést, valamint a weboldal tartalmának a használatát az alábbi használati feltételek szabályozzák. A Weboldalhoz való hozzáférés és azon való navigálás azt jelenti, hogy a látogató feltétel nélkül elfogadja a következő kikötéseket:

SZELLEMI TULAJDON

A Weboldal az INTERMAS NETS S.A. társaság kizárólagos tulajdona, amely az egyedüli jogosult a weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok és személyiségi jogok, nevezetesen a rajzok és modellek, a szerzői jog, a képekhez való jog gyakorlására és hasznosítására, eredendő jogból kifolyólag vagy átruházás, illetve működési engedély folytán.
A Weboldal egészének vagy egy részének személyes vagy magán céltól eltérő, kereskedelmi célra történő felhasználása, nevezetesen letöltése, másolása, továbbítása vagy bemutatása, szigorúan tilos.

MÁS WEBOLDALAKRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSOK

A Weboldalra mutató hivatkozások létrehozása csak az INTERMAS NETS S.A. társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges, amely bármely pillanatban visszavonható. Az INTERMAS NETS S.A. társaság minden felelősséget elhárít a Weboldallal kapcsolatban álló weboldalak tartalmára vonatkozóan.

LETÖLTHETŐ TARTALMAK

Az ezen a Weboldalon rendelkezésre bocsátott letölthető tartalmak letöltésekor, illetve felhasználásakor Ön kötelezettséget vállal a jelen Használati feltételekben foglaltak betartására. A Letölthető tartalom mindennemű másolása, bemutatása, módosítása vagy terjesztése kifejezett engedélyezésünkhöz van kötve. Minden ilyen jellegű engedélyezési kérelmet előzetesen el kell juttatni hozzánk az alábbi címre:info@nortene.hu

COOKIE-K

A 2002/58/CE európai direktíva rendelkezései értelmében a nortene.hu a felhasználó azonosítása érdekében cookie-kat alkalmaz. Ha az internetező nem törli le őket, ezek a cookie-k legfeljebb öt (5) éven keresztül lesznek tárolva az internetező számítógépén. Minden internetezőnek lehetősége van letiltani a cookie-kat, úgy, hogy megnyomja a "cookie-k törlése" gombot az Internet/fül Biztonság elemére kattintva, tudomásul véve ugyanakkor, hogy törlésük korlátozhatja a weboldal használatát. Egy cookie nem teszi lehetővé számunkra az Ön azonosítását. Általában véve az ön számítógépének a mi weboldalunkon történő navigálásáról rögzít információkat (azokról az oldalakról, amelyeket meglátogatott, a látogatás dátumáról és időpontjáról), amelyeket későbbi látogatásai alkalmával leolvashatunk. Bővebb információt a cég süti kezelési tájékoztatóban

AZ INTERMAS NETS S.A. FELELŐSSÉGE

A törvény által engedélyezett feltételek között az INTERMAS NETS S.A. társaság semmilyen felelősséggel sem tartozik harmadik személy behatolása miatt bekövetkező pontatlanságért, mulasztásért vagy kárért, ami módosítást idéz elő a Weboldalon rendelkezésre bocsátott információkban, vagy azokért a károkért, amelyeket engedéllyel nem rendelkező harmadik személy hozzáférése okoz, vagy amelyek lehetetlenné teszik a Weboldalhoz való hozzáférést. A látogató tájékoztatást kapott róla, hogy az INTERMAS NETS S.A. társaság bármikor megszakíthatja az oldalhoz való hozzáférését karbantartási, biztonsági vagy más technikai okból kifolyólag. A Weboldalon bemutatott termékek nem képezik kereskedelmi ajánlat tárgyát, hanem annak a termékpalettának az általános bemutatását szolgálják, amelyet azokban az országokban forgalmazunk, amelyekben ez a weboldal elérhető.

A BLOGHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

Előfordulhat, hogy a weboldalon rendelkezésükre bocsátunk egy felületet („Blog"-ot), ami lehetővé teszi a kommunikációt.

Minden természetes (18 évet betöltött vagy annál idősebb, vagy fiatalkorúak esetében szülői engedéllyel rendelkező) és érvényes elektronikus címmel (e-mail) rendelkező személy szabadon, ingyen és korlátlan időre feliratkozhat egy blogra.

Online feliratkozás esetén a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy szigorúan csak igaz, pontos, aktualizált és teljes információkat közöl magáról, amint azt a feliratkozási nyomtatvány kéri. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem hoz létre hamis, mások megtévesztését szolgáló, identitást.

Minden felhasználó szabadon és ingyen férhet hozzá a bloghoz. A Blog eléréséhez és használatához szükséges valamennyi berendezés, valamint az elektronikus csatlakozás és kommunikáció költségei kizárólag a Felhasználót terhelik.

A Blog használatával Ön feltétel nélkül elfogadja, hogy betartja a hatályos törvényeket, a jó erkölcsöt, a jelen dokumentumban, valamint a Blog szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában kifejtett elveket, valamint tiszteletben tartja mások jogait.

Kérjük, jelezzen nekünk az alábbi címen minden olyan kommunikációt, amely ellentétes a hatályos törvényekkel és/vagy a jó erkölccsel és/vagy a jelen dokumentumban kifejtett elvekkel és/vagy sérti mások jogait: info@nortene.hu